Laatste update van deze site: 26 mei 2024.
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Welkom op de site
Bedrijfseconomische Begrippen

Synoniemen, homoniemen,
misconcepties, anglicismen
en afkortingen
  A     B     C     D     E     F     G     H     I  
  J     K     L     M     N     O     P     Q  
  R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    
BedrijfseconomischeBegrippen.nl
 
Full screen voor tablet en PC.
 
Home: Fons Vernooij / Mail: Fons Vernooij
 

Introductie van deze site

Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar de Toelichting voor smartphones of naar de Lap-top-versie van deze site.

Artikelen kunt u het beste via de lap-top downloaden. Op de Toelichtingspagina staan de volgende items:
Noodkreet van een student:
"Geachte heer Vernooij.
     
Als rechtenstudent is de module balans en resultatenrekening voor niet-economen verplichte kost. Bijgaande lijst met waardebegrippen heb ik bij elkaar geharkt.

De begrippen worden gebruikt alsof dit voor een ieder gesneden koek is. Bij navraag blijkt praktisch niemand te weten wat het begrip nu werkelijk inhoudt. Dat wil zeggen: geloof staat meestal boven wetenschap.

Met vriendelijke groet, Dick van Laren"


Graag wil ik gehoor geven aan dergelijke noodkreten en de website aanvullen met alledaagse begrippen voor insiders die problemen opleveren voor nieuwkomers.

Suggesties voor aanvullingen van de website wil ik graag per e-mail ontvangen.
 
Belangrijke publicaties
logo PDFEconomische noties, Factor D, december 2014.
logo PDFEconomische noties en misconcepten, Factor D, februari 2015.
 
Extra informatie
Bezoek op deze pagina sinds 27 mei 2017:
Uitgebreide toelichting voor tablets:

Naslagwerk - in 24 PDF's:

Elementaire Bedrijfseconomische
Modellen
Met als extra nieuw hoofdstuk:
alles over de Libra
Voorts is voor U op tablet beschikbaar:

vakdidactiek bedrijfseconomie

Bespreking van alle knelpunten.
 
Synoniemen, homoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen
De bedrijfseconomie is opgebouwd uit afzonderlijke disciplines die elk hun eigen traditie hebben en beschikken over een eigen jargon.

Soms hebben verschillende woorden dezelfde betekenis. Zij zijn dan synoniemen van elkaar (zoals omzet en opbrengst verkopen). 

Soms heeft één woord verschillende betekenissen. Het is dan een homoniem(zoals kosten). In de Nederlandse taal is dat niet ongebruikelijk. De context bepaalt dan de betekenis van het woord.

Er zijn ook woorden waarvan een of meer betekenissen onjuist zijn, omdat ze strijdig zijn met algemeen geldige definities of staan genoteerd met een verkeerde rekeneenheid. Dat zijn misconcepties.

Zo wordt het woord ‘kosten’ ook gebruikt in de betekenis van ‘uitgaven’ (bijvoorbeeld: emissiekosten of historische kosten). Maar uitgaven zijn te berekenen in euro’s terwijl kosten altijd in ‘euro’s per periode’ of ‘euro’s per stuk’ berekend worden.

Als je experts aanspreekt op dit verkeerde gebruik, vinden ze het vanzelfsprekend en zeggen ze: ‘Je begrijpt toch wel wat ik bedoel’.

Vanuit de Anglosaksische literatuur komen ook veel Engelse termen die ingeburgerd raken, zoals ‘break-even’. Dit zijn anglicismen. Tot slot zijn er de ingeburgerde afkortingen.

Kennis van het bedrijfseconomische jargon veronderstelt een grote bedrevenheid in het omgaan met synoniemen, homoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Volgens academische maatstaven is het de bedoeling dat een auteur zijn begrippenapparaat eenduidig definieert en vervolgens consistent gebruikt.

In aansluiting op de praktijk vermengen bedrijfseconomen dit academische uitgangspunt met de alledaagse realiteit. Zij beroepen zich erop dat bedrijven nu eenmaal slordig met begrippen omgaan en dat het contact met de realiteit behouden moet blijven.

Het resultaat van deze dubbele moraal is een zeer inconsistent begrippenapparaat. Logica en conventie lopen voortdurend door elkaar heen. De oplossing die bedrijfseconomen kiezen, is om geen aandacht te besteden aan de methodiek van hun begrippenapparaat en net te doen of de woordkeuze vanzelfsprekend is.

Dit veronderstelt een grote mate van taalvaardigheid die tot nu toe niet expliciet beschreven is. Deze site geeft daartoe een aanzet zonder volledigheid na te streven.
 
Dank voor de genoten ondersteuning
Bij het opzetten van de site heb ik gebruik kunnen maken van collega’s en studenten die mij attendeerden op het gebruik van homoniemen en synoniemen in de bedrijfseconomie.

In het bijzonder dank ik:
- Johan Beekman, Jan Pieter ten Hoor en Andre van der Puil voor hun werkstuk: De vereiste economische taalvaardigheden voor Management en Organisatie, Theorie en Toepassing zoals gebruikt door Keuning & Eppink, (2000).

- Sybo Bruinsma, docent aan de Hogeschool INHOLLAND en de Beroepsopleiding Makelaars in Den Haag.
 
De bedoeling van deze website
De website bedrijfseconomischebegrippen.nl is de smartphone-versie van bedrijfseconomische-begrippen.nl.

Zij is gekoppeld aan bedrijfseconomische-modellen.nl en aan vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, maar die websites zijn meer geschikt voor tablet en lap-top.

Deze site is handig voor leerlingen, docenten en beroepspersonen omdat zij inzicht geeft in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal
 
Informatie over banen
Vacatures in het Onderwijs
 
Site van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij e.a.

Wij volgen de Google-policy en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie
(zie: Hoe Google uw gegevens gebruikt).

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden: bijgaand document