Laatste update van deze site: 26 mei 2024.
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Bedrijfseconomische
begrippen met een Q

Synoniemen, homoniemen,
misconcepties en anglicismen
  A     B     C     D     E     F     G     H     I  
  J     K     L     M     N     O     P     Q  
  R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Handleiding probleemoplossen

Toelichting begrippen met een Q

  
 
Indexpagina

Quick ratio

  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
QR

  Top Omhoog Top
 
  

Omschrijving begrippen met een Q

Quick ratio  Top
 1. Volgens de Externe Verslaggeving (zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl):

  de vlottende activa minus de voorraden
  --------------------------------------------------
  het kort vreemd vermogen


 2. Volgens de Financiering en de Interne Verslaggeving:

  de vlottende activa minus de voorraden plus de liquide middelen
  --------------------------------------------------
  het kort vreemd vermogen
Het verschil volgt uit de verschillende definities van vlottende activa.

Bij de financiering en de interne verslaggeving neemt men de liquide middelen altijd als aparte categorie op de balans op.

Bij de externe verslaglegging bestaat een tweedeling op de debetzijde van de balans tussen vaste en vlottende activa.

De eenheid van de quick ratio is een onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen.

Afkortingen

QR  Top
QR staat voor quick ratio.
 
Onderwijsportaal
Portal Onderwijsportaal
 
De bedoeling van deze website
De website bedrijfseconomischebegrippen.nl is de smartphone-versie van bedrijfseconomische-begrippen.nl.

Zij is gekoppeld aan bedrijfseconomische-modellen.nl en aan vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, maar die websites zijn meer geschikt voor tablet en lap-top.

Deze site is handig voor leerlingen, docenten en beroepspersonen omdat zij inzicht geeft in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal
 
Informatie over banen
Vacatures in het Onderwijs
 
Site van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij e.a.

Wij volgen de Google-policy en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie
(zie: Hoe Google uw gegevens gebruikt).

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden: bijgaand document