Laatste update van deze site: 26 mei 2024.
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Bedrijfseconomische
begrippen met een J

Synoniemen, homoniemen,
misconcepties en anglicismen
  A     B     C     D     E     F     G     H     I  
  J     K     L     M     N     O     P     Q  
  R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    
BedrijfseconomischeBegrippen.nl

Handleiding probleemoplossen

Toelichting begrippen met een J

  
 
Indexpagina

Jaarrekening

Jaarverslag

Journaal

Journaalpost

Junk bond

  Top Omhoog Top
 
Afkortingen                     
JIT

  Top Omhoog Top
 
  

Omschrijving begrippen met een J

Jaarrekening  Top
Wettelijk voorgeschreven verslag van de financiële resultaten van een onderneming, dat bestaat uit een resultatenrekening en een balans met een toelichting daarop {Externe Verslaggeving}.

Er is een commerciële jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale jaarrekening (bestemd voor de belastingdienst).
Er zijn twee varianten:
  • De enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting

  • De geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt, d.w.z. een samenvatting van de enkelvoudige jaarrekeningen van bedrijven die juridisch zelfstandig zijn, maar economisch een eenheid vormen.

    Onderlinge vorderingen en verplichtingen worden dan weggestreept tegen elkaar.
Jaarverslag  Top
  1. Wettelijk voorgeschreven jaarverslag van de directie waarin de directie de vooruitzichten voor de nabije toekomst uiteenzet {Externe Verslaggeving}.

  2. Boekje waarin de jaarrekening, de toelichting en het jaarverslag van de directie zijn opgenomen.

    Het boekje bevat ook andere financiële overzichten, kengetallen, milieuverslag, sociaal verslag en andere informatie die de directie over het bedrijf aan buitenstaanders wil verstrekken {Financiering en Spreektaal}.
Journaal  Top
  1. Dagelijks bericht over actuele zaken.

  2. Overzicht van financiële feiten die in de administratie bijgewerkt moeten worden (c.q. in het grootboek).
Journaalpost  Top
Gestandaardiseerde vorm om te vermelden welke grootboekrekeningen debet en welke credit geboekt moeten worden.

Synoniem: post.

Junk bond (Anglicisme)  Top
Aandeel met een potentieel hoog rendement en daardoor ook een hoog risico voor de financiering van nieuwe ondernemingen (vooral ict-ondernemingen) die zichzelf als onderpand gaven (LBO).
 

Afkortingen

JIT (Anglicisme): Just In Time  Top
Dit is een management filosofie gericht op het beperken van de voorraden en daarmee tot het beperken van de voorraadkosten.

Om de voorraden beperkt te houden moeten afspraken met leveranciers gemaakt worden, waarbij duidelijk onderscheid is tussen langlopende contracten aan de ene kant en snelle opleveringen (c.q. bestellingen) aan de andere kant.

Ook binnen de productieprocessen zal men trachten de productie af te stemmen op de omvang van de vraag naar verschillende goederen en dus afstemmen op de klanten.

Een goed marketing-informatiesysteem speelt daarbij een grote rol.

 
Onderwijsportaal
Portal Onderwijsportaal
 
De bedoeling van deze website
De website bedrijfseconomischebegrippen.nl is de smartphone-versie van bedrijfseconomische-begrippen.nl.

Zij is gekoppeld aan bedrijfseconomische-modellen.nl en aan vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl, maar die websites zijn meer geschikt voor tablet en lap-top.

Deze site is handig voor leerlingen, docenten en beroepspersonen omdat zij inzicht geeft in de manier waarop economen werken met homoniemen, synoniemen, misconcepties, anglicismen en afkortingen.

Vooral opgaven in bedrijfseconomische leerboeken bevatten vaak simpele en daardoor onjuiste begrippenstructuren. Het motto van deze site is dan ook: "Leren omgaan met slordig woordgebruik".

Mocht u tips of hints hebben dan ontvangen wij die graag via de webmaster.
 
Informatie over opleidingen
Universiteit en MBA | Onderwijsportaal
 
Informatie over banen
Vacatures in het Onderwijs
 
Site van Fons Vernooij: fons-vernooij.nl
Copyright © 1998 by Fons Vernooij e.a.

Wij volgen de Google-policy en zijn niet
verantwoordelijk voor de advertenties van Google en de verwerking van de informatie
(zie: Hoe Google uw gegevens gebruikt).

Registratienummer V.O.F. Adviesbureau CASA: KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848

Webmaster: Fons Vernooij

Info over privacy en cookies: Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden: bijgaand document