Laatste update: 26 mei 2024.
Full screen FonsVernooij.nl
Send email
Home Fons Vernooij op smartphone

Homepage Fons Vernooij

fonsvernooij.nl
Welkom op deze website
FonsVernooij.nl (c.q. m.fons-vernooij.nl) biedt toegang tot de smartphone-sites voor onderwijs en banen, waar werk en opleiding centraal staan.

Daarnaast geeft de site informatie over mijn publicaties en over de diverse sites met leermiddelen die ik ontwikkeld heb voor het doorgronden van de bedrijfseconomie.

Maar deze portals zijn vooral geschikt voor tablet en lap-top.
 
Publicaties van Fons Vernooij
Fons Vernooij
Persoonlijke publicaties
Mijn interesse heeft altijd gelegen op het snijvlak van bedrijfseconomie, vakdidactiek en computers in het onderwijs.

Daar zijn wat uitstapjes naar algemene economie aan vooraf gegaan. Uiteindelijk mondde het uit in een promotie-onderzoek naar het oplossen van vraagstukken.

De PDF documenten van de artikelen zijn vooral bedoeld voor tablet en PC.
 
Bedrijfseconomische begrippen
Bedrijfseconomische begrippen
BedrijfseconomischeBegrippen.nl
Deze site heeft als ondertitel: Homoniemen, synoniemen, misconcepties en anglicismen.

Op zich is dit niet vreemd voor de taal, maar wetenschappers zeggen dat zij begrippen eenduidig definiëren en vervolgens consistent gebruiken. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Voor toegang tot het lap-top-formaat kiest u Bedrijfseconomische-begrippen.nl.
 
Bederijfseconomische modellen
Bedrijfseconomische Modellen
Bedrijfseconomische-modellen.nl
De meeste bedrijfseconomische vraagstukken zijn wiskundig gezien vergelijkingen van de nulde graad: x = f (a, b, c, d, e ..).

Dus, er is een onbekende en een reeks data. Hoe die data zich tot elkaar verhouden blijft geheim. Dat staat niet in de opgave, want dan zou de opgave te simpel worden.

Voor rechtstreekse toegang kunt u gaan naar de homepage van Bedrijfseconomische modellen. Maar de site is vooral bestemd voor tablet en PC.
 
Vakdidactiek bedrijfseconomie
Vakdidactiek Bedrijfseconomie
Vakdidactiek-bedrijfseconomie.nl
Op basis van mijn promotie-onderzoek heb ik systematisch alle vakdidactische elementen van de bedrijfseconomie besproken: kennis van situaties, begrippen. procedures en strategieën, uitmondend in een systematische aanpak van bedrijfs-economische vraagstukken.

Voor rechtstreekse toegang kunt u gaan naar de homepage van de Vakdidactiek bedrijfseconomie. Maar de site is vooral bestemd voor tablet en PC.
 
 
Cursussen en opleidingen
  Cursusinformatie.nl
  NHA: voordelige studies
  Volwassenenonderwijs.nl
 
Ondersteuning onderwijs en banen
Op Twitter helpt
Vacatures in het Onderwijs:
via @banen4onderwijs
bij het vinden van banen in het onderwijs.
 
Vacatures in het Onderwijs
 
Copyright © 1998 by Fons Vernooij en anderen.

Registratienummer VOF Adviesbureau CASA:
KvK Rijnland: 58884114 / BTW 8532.22.848
Dossiernummer Stichting Onderwijsportaal:
KvK Rijnland: 28092786 / BTW 8106.36.025

Webmaster: Fons Vernooij

Privacy-policy

Leveringsvoorwaarden

Wij volgen de Google-policy (kijk op Hoe Google uw gegevens gebruikt). Google selecteert de advertenties en verwerkt de informatie.